Institute of Physics and Technology

Intel-Техно Україна

×
Вхід:

ЕТАПИ КОНКУРСУ

Схема-реклама 4

I-й етап – заочний конкурс тез

Тези наукових робіт на Конкурс подаються українською мовою. Обсяг тез 2-3 стр ..; Шрифт Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word; малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Загальна кількість додатків не повинна перевищувати 10.

У тезах має розкриватися наступна інформація:

— Коротка творча назва проекту (має відображати суть проекту, бути яскравою і складатися з декількох привертають увагу слів) — Повна тема наукового дослідження — Актуальність теми, проблема, яка вирішується — Мета дослідження та короткий виклад основних положень проекту — Гіпотеза — Матеріали та методи дослідження — Результати експериментів — Аналіз отриманих результатів (сформулюйте основні результати, оцініть їх новизну, вкажіть, чому отримані результати кращі за тих, що вже існують) — Висновки, можливість науково-практичного використання результатів дослідження (доцільність, подальші плани) — Список літератури.

Перед початком участі наукових тез у конкурсі, всі роботи проходять перевірку на відповідність правилам проведення досліджень міжнародного конкурсу (http://www.societyforscience.org/document.doc?id=37). Ці правила, з-посеред іншого, забороняють учасникам працювати з важкими металами, радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, які можуть представляти серйозну загрозу для людини, а також забороняють під час дослідження завдавати істотної шкоди людям, тваринам і навколишньому середовищу і т.д. Дана перевірка проводиться за всіх надісланих тез членами Комітету з наукового розгляду (SRC – Science Review Committee) кожного конкурсу, який складається з трьох членів – технічного спеціаліста, спеціаліста з біології та спеціаліста з загальних питань. Адміністрація кожного конкурсу має право призначити цих фахівців на підставі їх відповідної кваліфікації. Особистості конкретних членів Комітету повідомляються у відповідь на запит до адміністрації конкурсів.

II-й етап – презентація проектів у стендовому режимі та наукове інтерв’ю з членами жюрі.

На II етапі основна увага журі Конкурсу приділяється вмінню учня презентувати свій проект, вести наукову бесіду, аргументовано відповідати на питання, доводити і відстоювати свою точку зору, спілкуватися з теми дослідження рідною та англійською мовами.

Для демонстрації проекту учасники можуть розміщувати на робочому місці демонстраційні моделі або макети, які повинні відповідати правилам техніки безпеки.

За результатами другого етапу, на суперфіналі кожного з національних Конкурсів, будуть визначені переможці в кожній категорії. Три проекти-переможці кожного з національних конкурсів (індивідуальні або командні), відібрані науковим журі, отримають право представляти Україну на Міжнародному конкурсі Intel ISEF 2016. Командні проекти змагатимуться на кожному конкурсі між собою окремо, незалежно від категорії, за право участі в міжнародному конкурсі.