Institute of Physics and Technology

Intel-Техно Україна

×
Вхід:

ПРАВИЛА КОНКУРСУ

 1. В Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів ЗОШ та учні навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитації (відповідних курсів до 9-11 класів ЗОШ) за умови, якщо їм не виповнилось 18 років на момент проведення Intel ISEF (Міжнародного етапу).
 2. У конкурсі можуть представлятися як індивідуальні, так і командні проекти.
 3. Командний проект представляють 2 або 3 учасники.
 4. Командні проекти змагаються між собою, індивідуальні між собою.
 5. Кожен проект повинен мати наукового керівника – спеціаліста в тій галузі, в якій виконується проект (вчитель школи, викладач ВНЗ, науковець та інші)
 6. Проект має висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок. Реферативні роботи до участі не допускаються.
 7. Дослідження, представлені учнем на Конкурс, мають бути пророблені ним власноруч. Використання частин дипломних проектів, кандидатських дисертацій та ін. наукових керівників або інших осіб заборонено.
 8. Національний етап проводиться у два тури:
  • попередній розгляд тез (заочний тур);
  • індивідуальний стендовий захист перед членами журі.
 9. Право участі у національному етапі надається учню або команді учнів на підставі результатів заочного туру або в разі його (їх) перемоги на іншому конкурсі, що визначений оргкомітетом як ресурсний. Серед ресурсних конкурсів визначені: Всеукраїнський конкурс-захист учнів-членів Малої академії наук, Тиждень винахідників і раціоналізаторів та інші.
 10. Компетентне наукове журі обирає переможців у секціях та роботи, що представляють Україну на Міжнародному етапі у США.
 11. Кожен афілійований центр має право направити на міжнародний конкурс Intel-ISEF не більше 2-х індивідуальних проектів та одного командного.
 12. На Intel-ISEF може захищатись частина роботи, яка зроблена протягом останніх 18 місяців до дати проведення Міжнародного етапу Конкурсу. При цьому представляється будь-яка частина проекту, що зроблена за 12 місяців підряд з цього періоду.
 13. Під час захисту можна використовувати власні макети або робочі моделі. Якщо це робоча модель, то вона повинна відповідати техніці безпеки. Макети та робочі моделі повинні розміщуватись на робочому місці учасника.
 14. Учасник при захисті може використовувати комп’ютер або ноутбук (laptop) для демонстрації презентацій або іншої інформації, пов’язаної з проектом.Якщо учасник потребує комп’ютер, він повідомляє про це при реєстрації.
 15. До проекту учасник може додати проектну книгу та опис дослідження (їх оформлення не обов’язкове):
  • проектна книга – робочий журнал для фіксації отриманих даних, опису проведення досліджень; може вміщувати додаткові графіки, діаграми тощо, які відображають систематизовані та оброблені дані, а також фотографії, рисунки тощо;
  • опис дослідження (робота) – документ, який включає титульний лист, зміст, вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки, посилання на літературу.
 16. Реєстрація на національний етап учасників здійснюється на підставі заяви встановленого зразка та надання тез англійською та українською мовами у роздрукованому чи електронному виглядіДо участі допускаються тільки ті проекти, презентації яких виконані у вигляді постеру.Роботи, представлені на конкурс, можуть буди виконані індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту). Усі проекти повинні мати наукового керівника – кваліфікованого фахівця у даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи) і мають висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок