Institute of Physics and Technology

Intel-Техно Україна

×
Вхід:

КРИТЕРІЇ СУДДІВСТВА

Для наукових проектів

I. Наукова гіпотеза (10 балів)

• Чітка та визначена мета

• Визначає внесок в область дослідження

• Можна перевірити з використанням наукових методів

II. Методологія (15 балів)

• Добре розроблений план дослідження і методи збору даних

• Визначено змінні і контрольні параметри дослідження

III. Виконання: збір даних, аналіз та інтерпретація (20 балів)

• Систематичний збір і аналіз даних

• Відтворюваність результатів

• Належне застосування математичних і статистичних методів

• Зібрана достатня кількість даних для тлумачення і висновків

IV. Творчий підхід (20 балів)

• Проект демонструє значний творчий підхід в одному або декількох з перерахованих вище критеріїв

V. Презентація

а. Постер (10 балів)

• Логічна організація матеріалу

• Чіткість графіки та пояснення

• Наявність підтверджуючих документів (робоча книга проекту, текст роботи)

б. Інтерв’ю (25 балів)

• Ясні, стислі, чіткі, вдумливі відповіді на питання

• Розуміння основ наук, що мають відношення до проекту

• Ступінь самостійності виконання проекту

• Визнання потенційного впливу на науку, суспільство та / або економіку

• Якість планів для подальших досліджень

• Для командних проектів, внесок і розуміння проекту всіма членами команди

Для інженерних проектів

I. Дослідження проблеми (10 балів)

• Пояснення обмежень

II. Методологія (15 балів)

• Вивчення альтернативних шляхів рішення поставленої проблеми

• Чіткість визначення рішення

• Розробка експериментальної моделі

III. Виконання: виготовлення та випробування (20 балів)

• Модель має запропоновану конструкцію

• Модель була випробувана в різних умовах

• Модель виконана майстерно та повністю відтворює ідею

IV. Творчий підхід (20 балів)

• Проект демонструє значний творчий підхід в одному або декількох з перерахованих вище критеріїв

V. Презентація

а. Постер (10 балів)

• Логічна організація матеріалу

• Чіткість графіки та пояснення

• Наявність підтверджуючих документів (робоча книга проекту, текст роботи)

б. Інтерв’ю (25 балів)

• Ясні, стислі, чіткі, вдумливі відповіді на питання

• Розуміння основ наук, що мають відношення до проекту

• Ступінь самостійності виконання проекту

• Визнання потенційного впливу на науку, суспільство та / або економіку

• Якість планів для подальших досліджень

• Для командних проектів, внесок і розуміння проекту всіма членами команди