Institute of Physics and Technology

Intel-Техно Україна

×
Вхід:

ТЕЗИ ПРОЕКТУ

Правила оформлення тез

Обсяг тез 2-3 стор.; шрифт Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word 6.0 або більш пізні версії; малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Загальна кількість додатків не повинна перевищувати 10.

До тез обов’язково додається заявка із особистими даними учасника.

Тези повинні містити:

  1. назву;
  2. актуальність задачі і можливість її практичного використання (поясніть, чим саме обумовлений вибір задачі, яка її наукова та практична значимість);
  3. коротку постановку задачі (яка мета вашого дослідження);
  4. опис методів розв’язання (поясніть, які методи дослідження, експериментальне обладнання та засоби обробки даних використані в роботі);
  5. аналіз отриманих результатів (сформулюйте основні результати, отримані у ході виконання роботи, визначте їх цінність для науко-практичного використання, оцініть їх новизну, вкажіть, чому отримані результати кращі за ті, що вже є);
  6. перелік використаних джерел.

Тези проектів минулих років